Vol820女神王馨瑶yanni私房脱黑色外衣露艳红色轻透内衣迷人诱惑写真71P王馨瑶画语界

Vol820女神王馨瑶yanni私房脱黑色外衣露艳红色轻透内衣迷人诱惑写真71P王馨瑶画语界

由此观之,三脉同出一源无疑矣。[2]凡阴囊有青黑紫色肿者:   <1>用定痛膏加赤芍、草乌、良姜、肉桂各少许打和。

[2]跌打撞振伤损,疼痛不止,两胁气串,满腹疼痛,腰伛不起,两手按   胸者,宜内服八厘散,外用艾醋汤洗之,敷万灵膏,渴饮淡黄酒,忌   茶水、生冷、糠米粥。[10]又与手足阳明会于夹口吻旁四分,地仓穴也。

通明补肾丸可服,小儿患此名眼疳,羚羊角饮硝黄细,知母羚防一并煎。[4]如经络向下者,转针头逆之则为迎也;经络向上者,移针头顺之则为  [5]指法得宜,则正气自复,而邪气自退矣。

注:[1]疯犬咬伤之处,急急用大嘴砂酒壶一个,内盛干烧酒,烫极热,  去酒以酒壶嘴向咬处,如拔火罐样,吸尽恶血为度,击破自落,  上用艾炷灸之,永不再发。【注】[1]耳郭者,耳轮也。

夜间暗入者,切勿惊慌响叫,逼虫内攻,宜端坐点灯光向耳窍,其虫见光自出。【注】[1]膑骨者,膝上盖骨也。

初被咬时,急就咬处刺令出毒血,以口含浆水吮洗伤处。初被咬时,急就咬处刺令出毒血,以口含浆水吮洗伤处。

Leave a Reply