Rosimm第2880期粉色蕾丝内衣美女居家私房狗爬式秀翘臀屁沟极致诱惑18PROSI写真

Rosimm第2880期粉色蕾丝内衣美女居家私房狗爬式秀翘臀屁沟极致诱惑18PROSI写真

不逆则上下不通,不通则面黑,皮毛焦。 此铁瓮城申先生方也。

由肾气虚弱,下焦受冷气,入胞与正气交争,寒气胜,则战寒而成淋。右胜于左,是为女孕。

去上热下冷,腰脚疼痛,四肢无力,多睡少食,羸瘦,颜色不完黄赤,恶疮下疰,口苦无味,憎寒毛耸,积年瘕气块,丈夫阳事断绝,女子久无子嗣,久患寒疟,吐逆泻痢,变成劳疾,百节疼。其支者起于胃口下,循腹里,实则经脉泷涌,故胀。

灸而痛,不痛而后止其灸。如小儿惊热,痰涎壅塞,或二丸、三丸,量大小加减。

又方有枳壳一斤为母,有藿香四两和入诸药。风火多淫四肢,四肢从腑从阳,四肢盛实,故多狂。

蟹毒紫苏煮汁饮之。熟地黄能补精血,用麦门冬引入所补之地。

Leave a Reply