96AV福利

96AV福利

为其补气之功最优,故推为补药之长,而名之曰也。投以理郁升陷汤,将升麻加倍,二剂疼止,十剂后,其物全消。

 此汤皆能治之,得汗即愈。且有一老医扬言于人曰∶“蔡某年仅二十,看书不过年余,竟大胆若此!石膏重用三两,纵透用之亦不可,况生者乎?

斯说也,愚曾验过。盖其资禀素弱,又兼读书劳心,其受外感又甚剧,故脉象若是之危险也。

 ”其家人虑其病状若此,不能进食。此方愚用之屡矣,未有不随手奏效者。

愚用药救醒之,遂恳切告之曰∶去岁若用愚方,病愈已久,何至危困若斯。张××购石膏数两,煮汤若干,渴则饮之,数日而愈。

遂于凉解药中,仍用生石膏一两,连服两剂,壮热始退。又加生地、白芍各数钱。

Leave a Reply